Nastavitve piškotkov

Izbrana kakovost

Kmetijska zadruga Medvode je v letu 2017 kot nosilec skupine rejcev govejih živali pridobila certifikat »Izbrana kakovost – Slovenija« za govedo.

Znak »Izbrana kakovost - Slovenija« potrošniku zagotavlja, da gre za proizvode s posebnimi lastnostmi, redno kontrolo in slovensko surovino ter jamči, da so pridelani in predelani v Sloveniji.

Zadruga se je vključila v shemo kakovosti IZBRANA KAKOVOST – SLOVENIJA v okviru podukrepa 3.1 iz Programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si) za obdobje 2014- 2020, ki ga podpira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014- 2020/index_sl.htm).

Glavne aktivnosti v okviru pridobljenega certifikata so vključevanje, certificiranje in izobraževanje rejcev ter preverjanje skladnosti s specifikacijo sheme Izbrana kakovost – Slovenija.

Cilj projekta je izboljšanje informiranosti in ozaveščenosti slovenskih potrošnikov, da bodo pri nakupu mesnih proizvodov bolj pozorni na njihovo poreklo in kakovost ter bodo pogosteje izbrali proizvode, ki prihajajo iz lokalnega okolja. Pridelovalcem zagotavlja predvidljiv odkup, stabilnejšo ceno in dolgoročno sodelovanje s predelovalci. Vse to pomeni stabilnejše poslovanje, povečanje samooskrbe in krepitev slovenske agroživilske verige.

Pričakovani rezultati so dvig kakovosti svežega mesa, dvig dodane vrednosti in s tem prihodkov od prodaje ter povečanje obsega proizvodnje na kmetijskih gospodarstvih.