Nastavitve piškotkov

Kmetija

Za kmete imamo v ponudbi vedno aktualna semena in gnojila v večjih embalažah. Nudimo tudi hlevsko opremo in ustrezna orodja. Vršimo pa tudi odkup pridelkov.

 
Za vašo kmetijo vam ponujamo visoko kakovostna semena poljščin koruze, krompirja, pšenice, ječmena, tritikale, rži, oljne ogrščice, sončnic, krmnih trav, travnih mešanic, detelj in lucerne različnih semenarskih hiš.
 
Rastline za svojo rast in razvoj potrebujejo hranilne snovi. Ker v tleh običajno ni dovolj hranilnih snovi, njihovo pomanjkanje nadomestimo z gnojenjem. Zato smo za vas pripravili široko izbiro mineralnih trdnih in tekočih gnojil, specialnih gnojil ter gnojil s podaljšanim časom delovanja.
         
 
Za rejo domačih živali vam nudimo različne krmne mešanice in mineralno vitaminske dodatke, žita ter druge surovine.
 
Kmetovalcem ponujamo električno in ročno orodje, pašno in mesarsko opremo, pripomočke za mlečno proizvodnjo in čistila ter  zaščitna oblačila in opremo.