Nastavitve piškotkov

Odkup

Pogodbeno sodelujemo s člani kooperanti in drugimi pridelovalci. Pridelovalcem zagotavljamo redno plačilo.

 
Kmetijska zadruga Medvode je v letu 2017 kot nosilec skupine rejcev govejih živali pridobila certifikat »Izbrana kakovost – Slovenija« za govedo. več >>
 

Odkupujemo in prodajamo živino: krave, mlado pitano govedo, teleta, drobnico, prašiče.

Tel: 031-839-680; 031-305-879

       
   

Odkupujemo kravje mleko na področju Gorenjske in Ljubljanske kotline. Prodajamo ga Ljubljanskim mlekarnam in mlekarnam v Italiji preko GPZ.

Tel: 051-614-350

 
 Odkupujemo poljščine: pšenica, ječmen, koruza, oljna ogrščica.